Magdalena Andersson

Flamman diskuterar ► Socialdemokraternas dag i Almedalen

Magdalena Andersson har talat i Almedalen. I eftertalsanalysen med María-Elsa Salvo (Arena Opinion) och Enna Gerin (Katalys) diskuteras om man kan entusiasmera med sunda statsfinanser, vilka ”vi” är och hur S ska vinna valet. Samtalsledare är Flammans chefredaktör Anna Herdy.

Annonser

S-KONGRESS | Kamrer Andersson går att putta framför sig

Foto: Anna Herdy

Foto: Anna Herdy

Morgonen, som började klockan åtta för kongressombuden, ärades av finansminister Magdalena Andersson. Hon höll ett känslosamt tal som tog sin utgångspunkt i hur rasismen är som ett gift som sprider sig i samhället. Klyftorna måste byggas igen och Magdalena Andersson upprepade flera gånger att Sverige måste bli ett land som håller ihop, (en formulering som känns igen från ett annat parti till vänster om S).

Vi på Flammans ledarsida har länge tjatat om hur Magdalena Andersson måste ta av sig Anders Borg-kostymen i den ekonomiska politiken och börja hänga med i den debatt som till och med från Världsbanken och IMF förs utifrån utgångspunkten att problemen med ojämlikheten i världen är för stor. Precis det nämnde faktiskt Andersson i talet.

Det tal som Andersson höll för kongressombuden idag hade inte låtit likadant för bara ett år sedan, men hon är skicklig på att få det att verka så. Visst, ordning och reda hålls fortsatt högt, men det ställdes i Magdalena Anderssons tal mot att Socialdemokratin också måste vara något mer än dem som administrerar och bevarar status quo.

Det är lätt att låta radikal i sällskap av sina egna. Låt oss hoppas att det är många socialdemokrater som fortsätter att hålla trycket uppe och får kamrer Andersson att stå vid sitt ord.

Anna Herdy
på plats i Västerås