latinamerika

Flamman diskuterar ► Vad händer egentligen i Venezuela?

Flammans utrikesredaktör Jonas Elvander finns på redaktionen och ska tillsammans med chefredaktör Anna Herdy försöka svara på vad det är som händer i Venezuela egentligen? Varför är rapporteringen så polariserad? Vad beror den ekonomiska krisen på? Vad har chavismen inneburit för Venezuela?

Annonser