Johan Persson

Flamman diskuterar ► Femonationalism

Kvinnorna i nationalismen – vad driver dem?

Skribenten Johan Persson och Flammans kulturredaktör Malin Nauwerck i ett samtal om femonationalism.

Texterna som Johan Persson har skrivit i Flamman hittar du här:
http://flamman.se/a/manlig-arbetararistokrati-i-fritt-fall
http://flamman.se/a/hotet-kommer-utifran

Annonser