Almedalen

Flamman diskuterar ► Socialdemokraternas dag i Almedalen

Magdalena Andersson har talat i Almedalen. I eftertalsanalysen med María-Elsa Salvo (Arena Opinion) och Enna Gerin (Katalys) diskuteras om man kan entusiasmera med sunda statsfinanser, vilka ”vi” är och hur S ska vinna valet. Samtalsledare är Flammans chefredaktör Anna Herdy.

Annonser